lunes, 6 de octubre de 2014

XERRADA CRISTIANS EN TERRITORI HOSTILUn dels elements determinants en la formació dels alumnes de Batxillerat és el coneixement de l´entorn a escala global. La rapidesa dels canvis, la complexitat dels processos històrics que es produeixen en el món i la necessitat d`assolir eines d`interpretació d`aquests fenòmens reclamen el contacte amb fonts primàries que puguin aportar pautes d`interpretació. 
És en aquest sentit que la presència de Mn. Atta, un sacerdot egipci vinculat a la nostra Diòcesi, ens pot permetre copçar una realitat de la contemporaneïtat més immediata: la situació política i social creada arran de l`aparició de l`Estat Islàmic (EI) i la situació dels cristians en aquest àmbit territorial.  
La proposta d`apropament a aquesta realitat s`ha formulat a partir d`una xerrada a l`hora de tutoria de 1r. de Batxillerat, amb un format obert, on a més del testimoniatge de les experiències vitals del religiós, s`ha establer un diàleg on intercanviar punts de vista i interpretacions amb els alumnes.